Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jodłowa na lata 2016-2020 oraz stosowna uchwała w załączniku