POZIOM 3

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu – PM10

 

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia  poziomu alarmowego (powyżej 150μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Data wystąpienia

06.12.2023 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

od godz. 9,00 dnia 06.12.2023 r. do godz. 24,00  dnia 06.12.2023 r.

Przyczyny

Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10.

Prognozowane na dzień 06.12.2023 r. na podstawie wyników ze stacji monitoringu powietrza przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: powiat miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, powiat dębicki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 22.12.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 – 505  tys

 

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności  :  osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),  osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,  osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej,
brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.  Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności dla ogółu ludności:

– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
– ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
– unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,  osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,   unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również :

– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)