16 stycznia br. w restauracji Campari w Górze Motycznej odbyło się spotkanie opłatkowo -noworoczne Polskiego Stronnictwa Ludowego powiatu dębickiego.

W spotkaniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Żyraków – Pana Marka Rączkę - udział wzięło wielu znamienitych gości, m.in.: Pan Jan Bury – Poseł na Sejm RP , Wiceminister Skarbu Państwa i Prezes Wojewódzkiego PSL, Pan Bogusław Płodzień Szef Zarządu Powiatowego PSL, Pan Andrzej Reguła Wicewojewoda Podkarpacki, ks. Prałat dr Jan Cebulak, liczne grono samorządowców z Wójtami i Burmistrzami na czele. W spotkaniu wzięli rownież udział Wójt Gminy Jodłowa Pan Robert Mucha i Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kapłon wraz z radnymi gminy  Jodłowa. Na wstępie spotkania głos zabrał jego organizator Pan Marek Rączka, który powitał wszystkich zebranych i podkreślił, że każda osoba, która tutaj dzisiaj przybyła jest mu znana i mile widziana. Następnie swój program przedstawiła młodzież z Zespołu Szkół w Żyrakowie. Po występie młodzieży głos zabrał Pan Bogusław Płodzień który podkreślił, że rok 2010 był rokiem trudnym obfitującym w tragiczne wydarzenia - powódź, katastrofa smoleńska w której zginęło wielu znamienitych  ludzi , kolegów partyjnych i znanych osobistości - prosi o uczczenie ich pamięci minutą ciszy. Pan Jan Bury natomiast w swoim przemówieniu podkreślił siłę podkarpackiego PSL i złożył życzenia noworoczne. Życzenia noworoczne złożył także Pan Andrzej Reguła oraz ks.Prałat, który symbolicznie przełamał się opłatkiem ze wszystkimi zgomadzonymi na sali , po czym odśpiewano kolędę "Wśród nocnej ciszy".

Zobacz galerię zdjęć...

Relację ze spotkania można także zobaczyć na stronie telewizji internetowej itv południe pod adresem: http://www.itvpoludnie.pl/news.php?readmore=292