17 września 1939 roku, zgodnie z tajnym protokołem Paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice naszego kraju, a ZSRR złamał pakt o nieagresji z Polską.

 

  

 

 

 

 Rosjanie zaatakowali na całej wschodniej granicy - wcześniej przekazali polskiemu ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu notę stwierdzającą, że Polska już nie istnieje oraz informującą o wkroczeniu wojsk radzieckich na nasze terytorium. Sowiecka propaganda nazywała inwazję „wyprawą wyzwoleńczą” w obronie ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Rozrzucane ulotki głosiły, że czerwonoarmiści niosą pokój Polakom. W skład wojsk radzieckich wchodziło sześć armii; łącznie było to ok. 620 tys. żołnierzy, 4,7 tys. czołgów i 3,3 tys. samolotów. Już we wrześniu 1939 r. mordowano jeńców, nastąpiły także masowe deportacje ludności na Syberię i do Kazachstanu, które w sumie objęły ok. 1,5 mln Polaków, w tym całe rodziny. Dzisiaj w wielu polskich miastach odbędą się uroczyste obchody 80. rocznicy agresji ZSRR na Polskę.