Jodłowianie 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczcili mszą świętą w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej której przewodniczył ks. dr. Julian Kapłon a homilię wygłosił ks. Piotr Wawrzyniak. Przed mszą świętą dzieci i młodzież ZSz Nr 1 w Jodłowej zaprezentowali okolicznościowy montaż słowno-muzyczny.

 

Po mszy św. przedstawiciele władz gminy, służb mundurowych, szkół oraz mieszkańcy Gminy Jodłowa przemaszerowali pod  Pomnik Konstytucji 3 Maja, gdzie Zastępca Wójta Pani Dorota Krzyżak i Przewodniczący Rady Gminy Jodłowa Pan Stanisław Kapłon złożyli kwiaty. Zastępca Wójta w swoim przemówieniu podkreśliła:„…Konstytucja z 1791r. była odważnym, klarownym programem dla Polski, obiecującym zmiany, które miały zapewnić Ojczyźnie lepszą przyszłość. Warto zwracając się ku współczesności – wykorzystać ciągle aktualne nauki i inspiracje sprzed 222 lat. Dziś my też, podobnie jak twórcy Konstytucji 3 Maja, chcemy, aby polskie państwo było rządne czyli sprawiedliwie, mądrze i sprawnie zarządzane a autorytet państwa, wolności obywatelskie i porządek społeczny gwarantowały bezpieczeństwo Rzeczpospolitej i szczęście jego obywateli. Żeby władza ustawodawcza, sadownicza oraz administracja, służby i instytucje publiczne profesjonalnie i z oddaniem pracowały dla wspólnego dobra…..”. Kończąc swoje przemówienie Zastępca Wójta zaznaczyła iż  "nasz  coraz liczniejszy udział w uroczystościach dla uczczenia Konstytucji 3 Maja  świadczy, że Polska nie jest nam obojętna, jest w naszych myślach, sercach i czynach".

Życzyła wszystkim zebranym, aby udział w obchodach tego święta umocnił poczucie naszej narodowej tożsamości a korzystając z okazji  druhom Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z przypadającym 4 maja świętem ich patrona  - Świętego Floriana złożyła życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wypełniania pięknej służby bliźniemu i ojczyźnie. "Niech św. Florian otacza Was swoją opieką i wspiera   w poprawie bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców".

 

Zobacz galerię zdjęć...