Wójt Gminy Jodłowa uprzejmie informuje, że gmina przygotowuje sie do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

 

 

 

Jednym z załączników do w/w wniosku jest posiadanie inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne z terenu Gminy Jodłowa, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bagi, proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia 17 grudnia 2019 r., który należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Jodłowa w sekretariacie.

 

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Jodłowa dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja.doc)Wniosek27 kB
Pobierz plik (klauzula ogólna rozpisana.doc)Klauzula RODO31 kB