Informujemy, że z dniem 25 października 2019r. uległ zmianie rachunek bankowy, na który należy dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za śmieci).

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy  Gminy Jodłowa Nr:  15 8589 0006 0310 0970 0101 0104