WÓJT GMINY JODŁOWA podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Jodłowa, Jodłowa 1A, wywieszono na okres od dnia 19 listopada 2019 roku do dnia 10 grudnia 2019 roku wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 120/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19.11.2019 roku.
Zarządzenie wraz z załącznikiem w załączeniu