SpacerownikCentrum Edukacji Ekologicznej przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej brało udział w programie Odkrywcy Parków Krajobrazowych – Pasmo Brzanki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program ten miał na celu zachęcenie dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi do zwiedzania i poznawania małopolskich parków krajobrazowych oraz ich przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych walorów. Celem projektu było również rozwijanie kreatywności, pogłębianie wiedzy oraz wzrost świadomości przyrodniczej uczestników programu.

Podczas wycieczki należało wypełniać Spacerownik zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi, tworząc własne, krótkie relacje z pobytu w wybranych miejscach. Po wypełnieniu Spacerownika należało dostarczyć go do Centrum Edukacji Ekologicznej przy GCKiCz w Jodłowej. Takich Spacerowników wróciło 18 i zostały odesłane do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział w Tarnowie.

5 lutego 2020 roku przedstawiciel ZPKWM odwiedził naszą gminę aby wręczyć nagrody tym, którzy wzięli udział w programie i przeprowadził lekcję – warsztaty edukacyjne. Wszystkim uczestnikom programu serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego poznawania i odkrywania piękna parków krajobrazowych.

Zobacz zdjęcia ...