Drodzy mieszkańcy Gminy Jodłowa w związku z gwarancyjnym przeglądem instalacji kolektorów słonecznych przez firmę ECO-TEAM właściciele nieruchomości proszeni są o sprawdzenie czy na sterowniku instalacji pokazuje się jakikolwiek błąd. Każdy błąd należy niezwłocznie zgłosić do firmy serwisującej. Nie zgłoszenie błędu skutkuje utratą gwarancji  i koniecznością naprawy na własny koszt. Numer do serwisu znajduje się w dokumentacji, którą posiada właściciel nieruchomości. 

W przypadku braku możliwości kontaktu z serwisem, prosimy o informacje o ewentualnych usterkach do Urzędu Gminy Jodłowa  tel. 14 6302008.