W wyborach samorządowych 21 listopada 2010r. na Wójta Gminy Jodłowa startowało dwóch kandydatów – obecnie urzędujący Wójt Gminy Robert Mucha (lat 43 , absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, specjalność administracja publiczna i europeistyka . Studia podyplomowe na Wydziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) oraz Pan Władysław Kita.


Już w I turze wyborów w dniu 21 listopada mieszkańcy gminy Jodłowa zadecydowali o wyborze Pana Roberta Muchy na Wójta Gminy Jodłowa , który zdobył 80,46% ważnych głosów.

 

Wybory na Wójta Gminy w poszczególnych sołectwach przedstawiały się następująco;

  • obwód głosowania nr 1 (sołectwo Jodłowa Dolna) – 81,09 % głosów ważnych,

  • obwód głosowania nr 2 (sołectwo Jodłowa Górna) – 84,03 % głosów ważnych,

  • obwód głosowania nr 3 (sołectwa:Dęborzyn, Dzwonowa i Zagórze) – 78,33 % głosów ważnych,

  • obwód głosowania nr 4 (sołectwo Dębowa) – 81,01 % głosów ważnych,

  • obwód głosowania nr 5 (sołectwo Jodłowa Wisowa) – 72,86 % głosów ważnych

 

Frekwencja w wyborach w Gminie Jodłowa wyniosła 62,67% osób uprawnionych do głosowania.