18 stycznia br. w sali posiedzeń Rady Powiatu Dębickiego rodziców, którzy wychowali  swych synów na wzorowych żołnierzy odznaczono  Złotymi i Srebrnymi Medalami "Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Odznaczenia "Za Zasługi dla Obronności Kraju" , które przyznaje decyzją Minister Obrony Narodowej Spotkanie , w tym roku zostało wręczone  z terenu naszej gminy Państwu Kumiega Tadeusz i Zofia oraz Państwu Potas Grzegorz i Alfreda. Odznaczeni zostali również Państwo Kita Jan i Wanda, jednakże z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli odebrać odznaczenia w Starostwie - otrzymali je w domu z rąk  Beaty Orlop - pracownika Urzędu Gminy. Odznaczenie to  stanowi dowód uznania dla rodziców, których co najmniej trzech synów wzorowo pełniło służbę wojskową przyczyniając się tym samym do  rozwoju i umocnienia obronności kraju.
Nadane przez Ministra Obrony Narodowej medale wręczył Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dyplomowany Witold Przybyła wraz z Wojskowym Komendantem Uzupełnień ppłk Miłosławem Ciesielskim i Starostą Powiatu Dębickiego Władysławem Bielawą.  W tej podniosłej uroczystości wziął również udział Wójt Gminy Jodłowa Robert Mucha . Złote i srebrne medale otrzymało 44 rodziców z terenu powiatu dębickiego.

Z muzyczną dedykacją dla uhonorowanych wystąpiły uczennice dębickich szkół: Aleksandra Ożóg, Gabriela Sarama i Agnieszka Pyzińska.

Zobacz galerię zdjęć....